Online ภาษาฮิบรู ภาษาไทย นักแปล

English version Girsha Ivrit BGCSDADEELENESFIFRHRHUITJALTLVNLNOPLPTRORUSKSRSVTHUKZH

Online ภาษาฮิบรู ภาษาไทย แปล - คำแปลวลีสำนวนข้อความเอกสารหน้าเว็บ.

Professional Translation

แปลจาก ภาษาฮิบรู

IW => TH

การแปล ภาษาไทย

คว่ำ!
I like it: CTRL+D
eMail
Facebook
WhatsApp
Twitter
ใช้บริการแปลนี้สำหรับการแปลภาษาพูด หลีกเลี่ยงการใช้มันสำหรับการแปลเอกสารสำคัญเช่นการแปลธุรกิจแปลแพทย์เทคนิคการแปลหรือการแปลเว็บไซต์ ในกรณีนี้คุณต้องติดต่อ บริษัท แปลที่เชื่อถือได้
Woolicious - custom made wool family portraits
Certified translators / translation agencies: Get a Free Quote!
  • Blend, formerly One Hour Translation, is an end-to-end localization services provider, empowering brands to establish a native presence in fundamentally different markets, worldwide.
Free online machine translation services:
  •  Google Translator - free online translator from Google
  •  Microsoft Translator - free online translator from Microsoft
ภาษาฮิบรู ลำโพง: 9.000.000

ประเทศ : อิสราเอล , Global , West Bank , กาซา ,
ภาษาไทย ลำโพง: 65.000.000

ประเทศ : Thailand , Northern มาเลเซียกัมพูชาพม่าภาคใต้ของลาว ,
ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโต ร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต

Wikipedia: Thai language

หน้าปัจจุบัน : Online ภาษาฮิบรู ภาษาไทย นักแปล
ทิศทางการเปลี่ยนแปล ภาษาไทย ภาษาฮิบรู นักแปล - online ภาษาไทย ภาษาฮิบรู การแปล

เห็น ด้วย :
ภาษาฮิบรู ภาษาไทย การแปล    ภาษาฮิบรู ภาษาไทย พจนานุกรม       

หากคุณต้องการแปล สมบูรณ์ติดต่อหน่วยงานแปล!


ภาษาอื่น ๆ - ไทย
หน่วยงานการแปล
ลิงค์สำหรับหน่วยงานแปลและรับรอง translators

ระบุโดเมนที่คุณต้องการ :

แปลทั่วไปธุรกิจแปลแปลการแปลกฎหมายแปลเทคนิคการแปลแพทย์แปลวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นซอฟต์แวร์แปลเว็บไซต์โดเมนอื่น ๆ ...

Partnership