Online ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นักแปล

English version BGCSDADEELENESFIFRHRHUITJALTLVNLNOPLPTRORUSKSRSVTHUKZH

Online ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ แปล - คำแปลวลีสำนวนข้อความเอกสารหน้าเว็บ.

แปลจาก ภาษาไทย

TH => EN

การแปล ภาษาอังกฤษ

คว่ำ!
I like it: CTRL+D
eMail
Facebook
WhatsApp
Twitter
ใช้บริการแปลนี้สำหรับการแปลภาษาพูด หลีกเลี่ยงการใช้มันสำหรับการแปลเอกสารสำคัญเช่นการแปลธุรกิจแปลแพทย์เทคนิคการแปลหรือการแปลเว็บไซต์ ในกรณีนี้คุณต้องติดต่อ บริษัท แปลที่เชื่อถือได้
Woolicious - custom made wool family portraits
Certified translators / translation agencies: Get a Free Quote!
  • VEQTA Translations VEQTA - Translation in Malaysia is a human-powered translation agency used by thousands of clients worldwide.
  • One Hour Translation - World's fastest professional translation service for personal and business customers.
Free online machine translation services:
  •  Google Translator - free online translator from Google
  •  Microsoft Translator - free online translator from Microsoft
ภาษาไทย ลำโพง: 65.000.000

ประเทศ : Thailand , Northern มาเลเซียกัมพูชาพม่าภาคใต้ของลาว ,
ภาษาอังกฤษ ลำโพง: 500.000.000..1.800.000.000

ประเทศ : USA , อินเดีย , ไนจีเรีย , United Kingdom , ฟิลิปปินส์ , แคนาดา , ออสเตรเลีย , Ireland , New Zealand , South Africa ,
ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโต ร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต

Wikipedia: Thai language

หน้าปัจจุบัน : Online ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ นักแปล
ทิศทางการเปลี่ยนแปล ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย นักแปล - online ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การแปล

เห็น ด้วย :
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การแปล    ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ พจนานุกรม       

หากคุณต้องการแปล สมบูรณ์ติดต่อหน่วยงานแปล!


ใต้ - ภาษาใดๆ
หน่วยงานการแปล
ลิงค์สำหรับหน่วยงานแปลและรับรอง translators

ระบุโดเมนที่คุณต้องการ :

แปลทั่วไปธุรกิจแปลแปลการแปลกฎหมายแปลเทคนิคการแปลแพทย์แปลวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นซอฟต์แวร์แปลเว็บไซต์โดเมนอื่น ๆ ...

Partnership