ภาษาอื่น ๆ - ไทย


ภาษาใหม่เร็ว ๆ นี้!
ภาษาในรายการนี้จะเพิ่มเร็ว ให้เราอีเมลของคุณแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

อัมฮาริก, Gujarati, ซุนดา, คาซัค, ภาษาสันสกฤต, พาช, เกี่ยวกับเบรตอน, ออกซิตัน, สินธุ, Yoruba , ซีเรีย, ลัก เซมเบิร์ก, สก็อต Gaelic, พม่า, คอร์สิกัน, พิหาร, ฟาโร, เติร์ก, ขอม, เบงกอล, คิวชัว, Inuktitut, ปัญ จาบ, เมารี, คีร์กีซ, เนปาล, ตา ตาร์, ประ เทศธิเบต, Telugu, ภาษาโลก, เกี่ยว กับถิ่นคูดิซทาน, เกี่ยวกับชาวมองโกเลีย, ละติน, ฟรี สแลนด์, Dhivehi, Cherokee, ทมิฬ, ตองกา, ภาษาชวา, ทาจิก, Uzbek, มาลา, ลาว, Oriya, สิงหล, Marathi, กันนาดา.

Online ภาษา อินโดนีเซีย ภาษาไทย แปล - คำแปลวลีสำนวนข้อความเอกสารหน้าเว็บ.

ใช้บริการแปลนี้สำหรับการแปลภาษาพูด หลีกเลี่ยงการใช้มันสำหรับการแปลเอกสารสำคัญเช่นการแปลธุรกิจแปลแพทย์เทคนิคการแปลหรือการแปลเว็บไซต์ ในกรณีนี้คุณต้องติดต่อ บริษัท แปลที่เชื่อถือได้

แปลจาก ภาษา อินโดนีเซียid-th    คว่ำ!
Bookmark & Share:
Share Online Translator with your friends  

 


การแปล ภาษาไทย

TH, ภาษา อินโดนีเซีย 415 jobs found

Accounting Manager RS-VUVT-CIGKJ - , ยานนาวา, กรุงเทพฯ. Tue, 28 Jun 2016 Salary: 60000 - 70000 per month
้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี มีความรู้พื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม MS Office และ ... more details

Legal & Internal Audit Manager/ 22 Future Ceos Recruitment Program - , กรุงเทพฯ. Fri, 10 Jun 2016 Salary: 30000 - 60000 per month
กการทำตำแหน่งผู้จัดการกว่า 3 ตำแหน่งใน 5 ประเทศ (สิงคโปร์ ไทย อินโ ... more details

Marketing manager - , กรุงเทพฯ. Thu, 09 Jun 2016 Salary: 30000 - 60000 per month
กการทำตำแหน่งผู้จัดการกว่า 3 ตำแหน่งใน 5 ประเทศ (สิงคโปร์ ไทย อินโ ... more details

ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล - , กรุงเทพฯ. Fri, 01 Apr 2016 Salary: 30000 - 45000 per month
้านภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้ดี - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS. Office ... more details

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล - , กรุงเทพฯ. Wed, 29 Jun 2016 Salary: 20000 - 40000 per month
ี่รู้จักในประเทศจีน ทางบริษัทฯ ได้จัดทำการตลาดในส่วนของภูมิภา ... more details

เจ้าหน้าที่บัญชี - สามารถเริ่มงานได้ทันที - , คลองเตย, กรุงเทพฯ. Wed, 22 Jun 2016 Salary: 20000 - 40000 per month
ู้จักในประเทศจีน ทางบริษัทฯ ได้จัดทำการตลาดในส่วนของภูมิภาคเอ ... more details

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - สามารถเริ่มงานได้ทันที - , คลองเตย, กรุงเทพฯ. Wed, 22 Jun 2016 Salary: 20000 - 40000 per month
ู้จักในประเทศจีน ทางบริษัทฯ ได้จัดทำการตลาดในส่วนของภูมิภาคเอ ... more details


ภาษา อินโดนีเซีย ลำโพง: 165.000.000

ประเทศ : อินโดนีเซีย , ติมอร์ตะวันออก ,
ภาษาไทย ลำโพง: 65.000.000

ประเทศ : Thailand , Northern มาเลเซียกัมพูชาพม่าภาคใต้ของลาว ,
ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโต ร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต

Wikipedia: Thai language

หน้าปัจจุบัน : Online ภาษา อินโดนีเซีย ภาษาไทย พจนานุกรม
ทิศทางการเปลี่ยนแปล ภาษาไทย ภาษา อินโดนีเซีย พจนานุกรม - online ภาษาไทย ภาษา อินโดนีเซีย การแปล

เห็น ด้วย :
ภาษา อินโดนีเซีย ภาษาไทย นักแปล    ภาษา อินโดนีเซีย ภาษาไทย การแปล       
Indoniiseyo Thai Phcnanukrm by SMS

หากคุณต้องการแปล สมบูรณ์ติดต่อหน่วยงานแปล!© Copyright Online Translator 2000-2011 • Privacy Policy
Friday 1 July 2016 01:21:38 PMหน่วยงานการแปล
ลิงค์สำหรับหน่วยงานแปลและรับรอง translators

ระบุโดเมนที่คุณต้องการ :

แปลทั่วไปธุรกิจแปลแปลการแปลกฎหมายแปลเทคนิคการแปลแพทย์แปลวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นซอฟต์แวร์แปลเว็บไซต์โดเมนอื่น ๆ ...


Partnership