ภาษาอื่น ๆ - ไทย


ภาษาใหม่เร็ว ๆ นี้!
ภาษาในรายการนี้จะเพิ่มเร็ว ให้เราอีเมลของคุณแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการปรับปรุง

คิวชัว, ลาว, พาช, ซุนดา, คาซัค, Yoruba , คอร์สิกัน, เกี่ยวกับชาวมองโกเลีย, Gujarati, เกี่ยว กับถิ่นคูดิซทาน, พม่า, Marathi, Oriya, เนปาล, เติร์ก, เบงกอล, ออกซิตัน, อัมฮาริก, Telugu, ทมิฬ, ตองกา, ขอม, ทาจิก, ภาษาสันสกฤต, ฟาโร, ประ เทศธิเบต, ปัญ จาบ, Uzbek, พิหาร, คีร์กีซ, ภาษาโลก, มาลา, เมารี, ฟรี สแลนด์, ละติน, เกี่ยวกับเบรตอน, กันนาดา, ตา ตาร์, สก็อต Gaelic, ภาษาชวา, สิงหล, สินธุ, Inuktitut, Cherokee, Dhivehi, ลัก เซมเบิร์ก, ซีเรีย.

Online ภาษา ฟิลิปปินส์ ภาษาไทย แปล - คำแปลวลีสำนวนข้อความเอกสารหน้าเว็บ.

ใช้บริการแปลนี้สำหรับการแปลภาษาพูด หลีกเลี่ยงการใช้มันสำหรับการแปลเอกสารสำคัญเช่นการแปลธุรกิจแปลแพทย์เทคนิคการแปลหรือการแปลเว็บไซต์ ในกรณีนี้คุณต้องติดต่อ บริษัท แปลที่เชื่อถือได้

แปลจาก ภาษา ฟิลิปปินส์tl-th    คว่ำ!
Bookmark & Share:
Share Online Translator with your friends  

 


การแปล ภาษาไทย

TH, ภาษา ฟิลิปปินส์ 95 jobs found

Legal & Internal Audit Manager/ 22 Future Ceos Recruitment Program - , กรุงเทพฯ. Fri, 10 Jun 2016 Salary: 30000 - 60000 per month
กการทำตำแหน่งผู้จัดการกว่า 3 ตำแหน่งใน 5 ประเทศ (สิงคโปร์ ไทย อินโ ... more details

Marketing manager - , กรุงเทพฯ. Thu, 09 Jun 2016 Salary: 30000 - 60000 per month
กการทำตำแหน่งผู้จัดการกว่า 3 ตำแหน่งใน 5 ประเทศ (สิงคโปร์ ไทย อินโ ... more details

人事专员 / HR - , ไทย. Thu, 23 Jun 2016 Salary: 20000 - 35000 per month
มถึงประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซียและสิงคโปร์เป ... more details

招聘专员 / HR - , ไทย. Fri, 17 Jun 2016 Salary: 20000 - 35000 per month
มถึงประเทศไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว อินโดนีเซียและสิงคโปร์เป ... more details

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ - , กรุงเทพฯ. Sat, 18 Jun 2016 Salary: 15000 - 25500 per month
ิภาพการทำงานของตนเองเก็บข้อมูล สรุปข้อมูล ของหลักการพัฒนาตำรา ... more details

เชฟทำครัว (Chef), ผู้ช่วยพ่อครัว ร้านMaggie choo สีลม รายได้ 25,000 บาทขึ้นไป - , บางรัก, กรุงเทพฯ. Tue, 19 Apr 2016 Salary: 25000 per month
ด้ ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ****สามารถทำงานกะกลางคืนได้ ส ... more details

Customer Service Representative - , กรุงเทพฯ. Sat, 13 Feb 2016 Salary: 17000 - 25000 per month
ฟิลิปปินส์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ไทย โคลอมเบีย จีน อินโดนีเซีย รายล ... more details


ภาษา ฟิลิปปินส์ ลำโพง: 90.000.000

ประเทศ : ฟิลิปปินส์ ,
ภาษาไทย ลำโพง: 65.000.000

ประเทศ : Thailand , Northern มาเลเซียกัมพูชาพม่าภาคใต้ของลาว ,
ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทย และภาษาแม่ของชาวไทย และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่า ภาษาในตระกูลนี้มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีน และนักภาษาศาสตร์บางท่านเสนอว่า ภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับ ตระกูลภาษาออสโต ร-เอเชียติก ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต

Wikipedia: Thai language

หน้าปัจจุบัน : Online ภาษา ฟิลิปปินส์ ภาษาไทย นักแปล
ทิศทางการเปลี่ยนแปล ภาษาไทย ภาษา ฟิลิปปินส์ นักแปล - online ภาษาไทย ภาษา ฟิลิปปินส์ การแปล

เห็น ด้วย :
ภาษา ฟิลิปปินส์ ภาษาไทย การแปล    ภาษา ฟิลิปปินส์ ภาษาไทย พจนานุกรม       
Filippins Thai Nakpael by SMS

หากคุณต้องการแปล สมบูรณ์ติดต่อหน่วยงานแปล!© Copyright Online Translator 2000-2011 • Privacy Policy
Saturday 25 June 2016 11:03:41 PMหน่วยงานการแปล
ลิงค์สำหรับหน่วยงานแปลและรับรอง translators

ระบุโดเมนที่คุณต้องการ :

แปลทั่วไปธุรกิจแปลแปลการแปลกฎหมายแปลเทคนิคการแปลแพทย์แปลวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นซอฟต์แวร์แปลเว็บไซต์โดเมนอื่น ๆ ...


Partnership