På nätet Svenska Azerbajdzjanska Ordbok

English version Azerbaycan versiyasi BGCSDADEELENESFIFRHRHUITJALTLVNLNOPLPTRORUSKSRSVTHUKZH

Online Svenska Azerbajdzjanska översättare - översätter texter, dokument, meningar, fraser, webbsidor.

Översätt från Svenska

SV => AZ

Översättning Azerbajdzjanska

Växla!
Page Bookmark: CTRL+D   Share Online Translator with your friends
Använd den här översättning tjänst för vardagligt översättningar. Undvik att använda det för viktigt dokument översättningar som näringsliv översättningar, medicinska översättningar, tekniska översättningar eller webbplats översättningar. I så fall måste du kontakta en pålitlig översättningsbyrå.
Certified translators / translation agencies:
Top popular translation marketplaces and companies. Join now, upload your document(s) and get an instant quote for both price and delivery time for your translation.

  • One Hour Translation - World's fastest professional translation service for personal and business customers.

  • Mars Translation - Translation and software localization leader, covering translation services like document translation, e-commerce translation, website translation, video translation, e-learning translation, DTP & file conversions.

  • Universal Translation Services - Accurate professional translation services, efficient localization and excellent DTP services.

  • Day Translations - Certified translations, certified interpreting and localization services through smart human powered solutions to keep pace with all your needs in 100+ languages.

  • ISO Translations - Certified, high quality translation services company that deals with more than 80 languages and our offices are open 24/7.

Add your translation business here!
Free online machine translation services:
  •  Google Translator - free online translator from Google
  •  Microsoft Translator - free online translator from Microsoft
Svenska Högtalare: 10.000.000

Länder: Sverige , Finland ,
Azerbajdzjanska Högtalare: 25.000.000

Länder: Azerbajdzjan , Iran , Georgien , Armenien , Tyskland , Ryssland , Storbritannien , USA , Uzbekistan , Syrien , Irak , Turkiet , Turkmenistan , Ukraina , Kanada ,
Svenska är ett östnordiskt språk som talas av över tio miljoner människor i Finland och Sverige, i Finland framför allt i kustområdena och på Åland. Svenska är i stort sett ömsesidigt begripligt med danska och norska. De övriga nordiska språken, isländska och färöiska, är mindre ömsesidigt begripliga med svenska, norska och danska. Liksom de övriga nordiska språken härstammar svenskan från en gren av fornnordiska, den gemensamma språkstammen för de germanska folken i Skandinavien.

Wikipedia: Swedish language

Aktuell sida: På nätet Svenska Azerbajdzjanska Ordbok
Ändra riktning översättning: Azerbajdzjanska Svenska Ordbok - på nätet Azerbajdzjanska Svenska översättning

Se också:
Svenska Azerbajdzjanska Översättare    Svenska Azerbajdzjanska översättning       

Om du behöver en perfekt översättning, kontakta en översättningsbyrå!


Svenska - alla språk
Översättningsbyråer
Länkar för översättningsbyråer och auktoriserade översättare.

Ange önskad domän:

Allmänna översättningar, översättningar företag, översättningar handel, översättningar lag, tekniska översättningar, medicinska översättningar, översättningar vetenskap, lokalisering, webbsidor lokalisering, andra områden ...

Partnership