Furnizor
Zaharia A Catalin P.F.A.
Seria AA

No 2307201
Cumparator:

Titu, Dâmbovita
F15/1034/2005
CUI: 1670713154208

Cont:
RO55 RZBR 0000 0600 0360 8094
Raiffeisen Bank, Ag.Titu

FACTURA
Proforma
(persoane fizice)

Strada,Nr:
Bloc,Sc,Ap:
Localitate:
Cod postal:
Judet (Sector):
Telefon:
Nr. Facturii   2307201
Data (ziua, luna, anul)  
Nr.aviz insotire marfa (daca este cazul)

Nr.
crt.
Denumirea produselor
sau a serviciilor
U.M. Cantitatea Pretul unitar
(fara T.V.A.)
-LEI-
Valoare
-LEI-
Valoare
T.V.A.
-LEI-
0 1 2 3 4 5 6
1.

2.

CD Translator Englez Roman bidirectional -Home Edition-
+

Curs Audio de limba Engleza -format MP3-

Discount %
buc.

buc.
Semnatura si Stampila furnizorului Date privind expeditia
Numele delegatului ........................................................
.............................................................................................
Buletinul/cartea de identitate ........................................
Seria ............ nr. ......................... eliberat(a) ..................
vehicul de transport ........................................................
Nr. ......................................................................................
Expedierea s-a efectuat in prezenta noastra la
Data de .................................... ora .................................
Semnaturile
Total
din care:
accize
- -
Semnatura
de primire
Total de plata
(col.5+col.6)

RON
Plata se va efectua in Lei, conform facturii proforme.
Onorarea comenzilor se va face dupa receptionarea ordinului de plata vizat de banca dumneavoastra.
Reduceri de pret pentru achizitionarea unui numar mai mare de licente:
Nr.Licente Discount
1-2 buc. 0%
3-5 buc. 10%
6-10 buc. 15%
peste 10 buc. 20%